info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Alsel shpk

Investim per vendosjen e tre dhomave frigoriferike per magazinimin e fruta perimeve.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALSEL Shpk
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and vegetables processing
Vendndodhja: Durres, Durres
Vlera e investimit: 43,404.67 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 21,260.53 Euro