info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Alketa Mehmeti

Mbjellje pemtore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Alekta Mehmeti
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Trepce, Peshkopi, Diber
Vlera e investimit: 39,186.76 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 29,150.01 Euro