info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ALEKES RANXHA

Investim ne ndertim serre per prodhim fidanesh

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALEKES RANXHA
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Gjergjan, Elbasan, Elbasan, Elbasan
Vlera e investimit: 273,082.04 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 162,287.06 Euro