info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agron Doko

Serre Diellore per kultivim domate

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agron Doko
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Zharres, Fier, Fier
Vlera e investimit: 330,713.16 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 119,743.53 Euro