info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

AGROGEN SHPK

Investim ne blerje traktori dhe agregate bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGROGEN SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: GRUEMIRE B. MALSI E MADHE, SHKODER
Vlera e investimit: 64,800.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 44,497.64 Euro