info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agrobest Albania

Povlec, Bubullime
Masa 1
Sektori: Fruta Perime
Lloji i Investimit: Investim në sere

Kompania e ka nisur aktivitetin në sektorin bujqësor në vitin 2017. Fusha e veprimtarisë së saj është import-eksport fruta-perime. Me mbështetjen e Programit IPARD II ka ndërtuar serra diellore me plastmas termik.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agrobest Albania SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Povlec,Bubullime, Lushnje, Lushnje
Vlera e investimit: 43,115.70 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 258,335.15 Euro