info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agro Vita

Investimi i planifikuar përmbush dy objektiva të rëndësishëm. Blerja e mekanikës së përparuar bujqësore do të nxisë futjen e teknologjisë dhe proceseve teknike të përparuara që garantojnë kryerjen e proceseve të mekanizuara në sipërfaqe të mëdha dhe kryerjen e shërbimeve cilësore për çdo rrënjë, si dhe rritjen e prodhimtarisë duke shfrytëzuar kapacitetin prodhues të varieteteve të mandarinës.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agro Vita
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Vlore, Sarande, Fshati Xarre
Vlera e investimit: 54,720 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 33,114.59 Euro