info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Agri Pro shpk

Investim ne Serre

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Agri Pro shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Komuna Petrele, Fshati Qeha-Shytaj, Tirane, Tirane, Tirane
Vlera e investimit: 299,813.00 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60 %
Vlera e Grantit: 157,046.72 Euro