info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Admir Pupa

Agroturizem

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Admir Pupa
Masa: 7. "Diversifikimi i fermes"
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Vertop fushë-peshtan, Berat, Berat
Vlera e investimit: 373,184.28 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 209,683.78 Euro