info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MARIJE FRANGAJ PF

Investim ne blerje traktori dhe agregate te specializuar per sherbimet agroteknike ne vreshtari

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Marije Frangaj PF
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Vreshtari
Vendndodhja: Fshati Zejmen,Nj.administrative Zejmen,Bashkia Lezhe
Vlera e investimit: 56,528.20 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 33,353.05 Euro