info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ANDONETA LARTI

Investim ne instalimin e rrjetes antibreser dhe blerje te mekanikes bujqesore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ANDONETA LARTI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Bulgarec, Njedia Adminstrative Qender, Korce, Korce
Vlera e investimit: 31,531.26 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70 %
Vlera e Grantit: 21,059.97 Euro