info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

ALB ORGANIC FARM shpk

Investim ne ngritje pemtore per kultivimin e arres

Të dhëna rreth investimit

Investitori: ALB ORGANIC FARM shpk
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Fshati Shtike,Njesia administrative Mollas,Bashki, Kolonje, Korce
Vlera e investimit: 41,305.12 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 28,854.09 Euro