Modeli i Kërkesës për Informacion

Shkarko dokumentin:

Kërkesë_për_Informacion_

Urdhër për tarifat e dhënies së informacionit