Skemat Kombëtare

SKEMAT KOMBËTARE 2018

SKEMAT KOMBËTARE 2017

Formularët Skemat Kombëtare Viti 2017

Listat:

  • Lista e përfituesve
  • Lista e të skualifikuarve
  • Lista e debitorëve të AZHBR-së
  • Lista e debitorëve të MBZHR