info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
Monday – Friday

Environmental Services

Environmental Services are financial support for the development and protection of forests from the World Bank and the Swedish Government.

Grante konkuruese “Masa për Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Pyjeve”, viti 2018

Donatorët – Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze

Kosto totale: 2.2 Mln €

Afati i pranimit të aplikimeve është deri më datë 24 Shtator 2018

Dorëzimi i projekt – propozimeve – AZHBR – Qendër

Aplikantët duhet të dorëzojnë projekt – propozimet e tyre pranë zyrave qendrore të AZHBR-së. Thirrja e II-të për Grante Konkuruese “Masa për Zhvillimin dhe Mbrojtjen  e Pyjeve”, viti 2018 është shpallur më 20 Korrik dhe do të qëndrojë e hapur deri në 24 Shtator 2018.

Për çdo informacion lidhur me përfitimin nga kjo skemë jeni të lutur të klikoni linkun e Manualit Operacional të Granteve. Aty do të gjeni të gjithë informacionin dhe dokumentacionin e nevojshëm për përfitimin e granteve.

Lexo më shumë..

Projekti i Shërbimeve Mjedisore

Objektivi kryesor i projektit është rivendosja, ruajtja dhe përmirësimi i ekosistemeve malore, përmirësimi i bujqësisë, pylltarisë, mbështetja në zgjerimin dhe përmirësimin e burimeve pyjore, si dhe parandalimin e zjarreve në pyje.

Masa e mbështetjes është “Zhvillimi dhe Mbrojtja e Pyjeve, Kullotave dhe Ekosistemeve kryesisht ne Zona të Larta Rurale”. AZHBR është agjencia implementuese, e cila në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit do të implementojë këtë komponent nga aplikimi deri në disbursim.

Lexo më shumë..

Kriteret e pranimit

Kriteret e pergjithshme

kriteret-e-pergjithshme

Kriteret specifike

kriteret-specifike