info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

SANDER MUCAJ PF

Rikonstruksion magazine per bime medicinale.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: SANDER MUCAJ PF
Masa: 7
Sektori: M7 - Processing and marketing of wild medicinal and aromatic plants (MAPs), mushrooms, honey
Vendndodhja: Bajze, M. Madhe, Shkoder, M.Madhe, Shkoder
Vlera e investimit: 41,109.84 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 23,641.41 Euro