info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Nikos Semanjakos

Thertore

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Nikos Semanjakos PF
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3- Meat
Vendndodhja: fshati Sheqishte, nj adm Zharreze, bashkia Patos,
Vlera e investimit: 1,714,247.62 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 869,120.47 Euro