info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

NATURAL SHPK

Investime per sistemime elektrike dhe pajisje

Të dhëna rreth investimit

Investitori: NATURAL SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Qarku Berat, Bashkia Ura Vajgurore, Nj. Ad Poshnje
Vlera e investimit: 210,442.02 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 143,938.08 Euro