info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

MUHLER SHPK

Bujtine

Të dhëna rreth investimit

Investitori: MUHLER SHPK
Masa: 7 Diversifikimi i fermes
Sektori: M7 - Nature and rural tourism sector
Vendndodhja: Kruje
Vlera e investimit: 219,503.16 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 70%
Vlera e Grantit: 71,191.75 Euro