info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

KRONOS KONSTRUKSION SHPK

Magazine

Të dhëna rreth investimit

Investitori: KRONOS KONSTRUKSION SHPK
Masa: 3. "Investimet në përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore"
Sektori: M3 - Fruit and Vegetables
Vendndodhja: Guzaj, Shijak, Durres
Vlera e investimit: 1,443,117.96 Lekë
Perqindja e mbeshtetjes: 50%
Vlera e Grantit: 691,394.36 Lekë