info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

KLARIDA SEMANJAKU PF

Investim ne ndertim ferme per mbareshtimin e derrave

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Klarida Semanjaku
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Meat
Vendndodhja: Sheqishte, Zharez, Patos, Fier
Vlera e investimit: 430,323.62 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 60%
Vlera e Grantit: 254,171.16 Euro