info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Green Revolution Sh.p.k

Mbareshtim Gjedhi

Të dhëna rreth investimit

Investitori: Green Central shpk
Masa: Serre
Sektori: M1 - Fruta Perime
Vendndodhja: Lagjja "Mbrostar Ferko", Fier
Vlera e investimit: 394,453.30 Euro
Perqindja e mbeshtetjes:
Vlera e Grantit: 235,003.05 Euro