info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

FERMA A & E 2018 SHPK

Investimi i ri konsiston ne ndertimin e stalles per mbareshtimin e vicave dhe blerjen e pajisjeve te automatizuara, qe rrisin produktivitetin e fermes dhe vecanerisht mundesojne perputhjen me standartet minimale po jo vetem te strehimit ushqyerjes rritjes dhe higjenes ne ambientet e akomodimit te kafsheve.Stallat do te ofrojne rehati per kafshet dhe menaxhimin sa me te lehte te fermes me theks te vecante ne ambientet e vendqendrimit te kafsheve grazhdeve per ushqim levizjen e kafsheve ushqimit dhe largimit te plehut.

Të dhëna rreth investimit

Investitori: FERMA A & E 2018 SHPK
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: Fshati Sheqishte, Njesia Administrative Zharrez, B, Patos, Fier
Vlera e investimit: 388,989.64 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 220,997.20 Euro