info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

AGRO-KORANI

Projekti do të konsistojë në ndërtimin e një sere me konstruksion metalik (çelik i galvanizuar) dhe mbulesë plasmasi me siperfaqe 7,200 m².
Dimensionet e serës:
– Gjatësia 180 m; Gjërësia 40 m
– Numri i tuneleve 19
– Hapësira e tunelit 9.6 m (18*9.6+1*7.2)
– Lartesi anesore deri ne ulluk 3-3.5 m;
– Lartësia maksimale e serës 5.5-6 m
Mbulesa e serës do te jetë me polietilen cilësor, me transmetim të lartë të dritës, jetë të gjatë dhe të shtuar. Disa nga aditivët që përdoren në mbulimin e serave janë Ultra Violet (UV), Infra-Red (IR), Anti Virus (AV).

Të dhëna rreth investimit

Investitori: AGRO-KORANI
Masa: 1. "Investimet në asete fizike të fermave bujqësore"
Sektori: M1 - Fruit and vegetables
Vendndodhja: FSHATI KRYELUZAJ/RROGOZHINE, Rrogozhine, Tirane
Vlera e investimit: 191,728.42 Euro
Perqindja e mbeshtetjes: 65%
Vlera e Grantit: 120,628.71 Euro