info@azhbr.gov.al
Tel: +355 42228318
E hënë – E premte

Vullnet Zote

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve me kohen me optimale me synim permiresimin e teknologjise dhe rritjen e sasise. Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e standarteve perkatese minimale ne fuqi ne shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures. Ky investim do synoj kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si: Traktor Bujqesor, Marka SAME, Modeli, ARGON 80

2. Freze bujqesore Marka; SICMA , Modeli, RM 210

3. Plug Bujqesor Marka; Agrional, Modeli; AGRPM 14/3

Joana Kote

Investimi synon permiresimin e teknologjise e cila do te ndikoje ne kryerjen e puneve me kohen me optimale me synim permiresimin e teknologjise dhe rritjen e sasise. Duke pasur parasysh objektivin e rritjes se prodhimit dhe permiresimin e standarteve perkatese minimale ne fuqi ne shqiperi, investimi fokusohet ne blerjen e makinerive dhe pajisjeve te specializuara te hortikultures. Ky investim do synoj kryesisht blerjen e makinerive te specializuara si: Traktor Bujqesor, Marka SAME, Modeli, ARGON 80

2. Freze bujqesore Marka; SICMA , Modeli, RM 210

3. Plug Bujqesor Marka; Agrional, Modeli; AGRPM 14/3

Ana Doko PF

M1 – Milk

Abas Pere

M1 – Milk

AGROGEN SHPK

M1 – Vineyard

Idajet Kanapari

M1 – Vineyard