Njoftime

Njoftim Punësimi Agropika Durrës

Njoftim Punësimi Specialist Info – Aplikim në Agropika

Njoftim- Rezultatet e procesit te rekrutimit në Agropika

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per pozicionin Info – Aplikim Agropika II

Njoftim – Punësimi Agropika në Korçë dhe Fier

Njoftim – Punësimi Agropika – Raundi II

Njoftim – Rezultatet e Procesit të Përzgjedhjes për Pozicionin e Shpallur, Specialist Info-Aplikim Agropika

Njoftim – Punësimi, Specialist Info – Aplikim Agropika

Njoftim – Thirrje për Donacion

Deklaratë për shtyp – Skema Kombëtare Mbështetëse për Agroturizmin dhe Bujtinat (masa 44 dhe 45)

Njoftim – Thirrja e Skemës Kombëtare Mbështetëse për Agroturizmin dhe Bujtinat 2018

Njoftim – Listat e Fituesve Paraprakë të Skemave Kombëtare Mbështetëse 2018

Njoftim për vende vakante