Workshop mbi “Implementimin e thirrjes për programin IPARD “, 07 – 08 Shkurt 2018, Ohër, Maqedoni

Në datat 7 dhe 8 shkurt u zhvillua në Ohër Workshop  për “Implementimin e thirrjeve për IPARD “. Ai u organizua  nga grupi i punës i Zhvillimit Rural në Evropën Juglindore (SWG) në bashkëpunim me DG AGRI  si dhe mbështetur nga GIZ.

Ai mblodhi rreth 50 përfaqësues të strukturave operative IPARD – Autoritetet Drejtuese dhe Agjencitë e Pagesave nga Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia, si dhe përfaqësues nga Kosova * si dhe Bosnja dhe Hercegovina.

Qëllimi i seminarit ishte shkëmbimi i përvojave mbi sfidat e hasura, lidhur me problematikat e zgjidhura në vendet përkatëse të IPARD I si dhe  se si vendet që pritet të implementojnë IPARD II mund të nxjerrin praktikat e mira nga keto ekperienca të mëparshme për thirrjet e ardhshme, që pritet  të fillojnë së shpejti.

 

Temat e diskutuara gjatë Workshop-it i gjeni më poshtë:

1.1_Statistics-concerning-IPARD-I-calls_Mr.-Dick-Van-Dijk_DG-Agri-EC

1_Workshop-on-IPARD-calls-implementation_Mr.-Dick-Van-Dijk_DG-Agri-EC

2_Stage-1-Preparations-of-calls-and-communication-with-applicants_Ms.-Serife-Kontogly_PA-of-Turkey

3_Stage-1-Preparations-of-calls-and-communication-with-applicants_Mr.-Sasa-Bukovac_PA-of-Croatia

4_Stage-1-Before-receiving-the-applications_Mr.-Grigor-Gjeci_MA-of-Albania

5_Stage-1-Before-receiving-the-applications_Ms.-Frida-Krifca_PA-of-Albania

6_Stage-1-Before-receiving-the-applications_Ms.-Biljana-Kostovska_MA-of-Macedonia

7_Stage-1-Before-receiving-the-applications_Ms.-Maja-Brajovik_PA-of-Macedonia

8_Stage-1-Before-receiving-applications_Mr.-Zoran-Janjatovic_MA-of-Serbia

9_Stage-1-Before-receiving-the-applications_Mr.-Zarko-Radat_PA-of-Serbia

10_Avoidance-of-Irregularities-and-Fraud-in-IPARD-projects_Mr.-Peter-Baader_DG-Agri-EC

11_Key-lessons-learned-on-Stage-1_Ms.-Frida-Krifca

12_Stage-2-Assessment-of-applications-and-contracting_Ms.-Serife-Kontoglu_PA-of-Turkey

13_Stage-2-Assessment-of-project-applications-and-contracting_Mr.-Sasa-Bukovac_PA-of-Croatia

14_Stage-2-Assessment-of-project-applications-and-contracting_Ms.-Frida-Krifca_PA-of-Albania

15.1_Stage-2-SME-Chart-simulation_PA-of-Macedoonia

16_Stage-2-Assesment-of-project-applications-and-contracting_Ms.-Rada-Milanovic_PA-of-Serbia

17_Key-lessons-learned-on-Stage-2_Mr.-Blagota-Radulovic

Për më shumë klikoni mbi link-un:  http://seerural.org/workshops-events/workshop-on-ipard-calls-implementation-07-08-february-2018-ohrid-macedonia-2/