Njoftim – Thirrja e Skemës Kombëtare Mbështetëse për Agroturizmin dhe Bujtinat 2018

Hapet thirrja e Skemës Kombëtare Mbështetëse të Agroturizmit dhe Bujtinave – Aplikoni deri në datën 15 Korrik 2018.

Udhezim Nr.11 Date 21.06.2018