Skema Kombëtare 2018, takim me fermerët në Tiranë

Nё Lundёr me fermerёt e Tiranёs.

C’farё duhet tё bёjnё fermerёt qё tё pёrfitojnё 2,6 miliardё lekё tё dhёna nga Qeveria Shqiptare pёr Bujqёsinё dhe Zhvillimin Rural pёr 2018?!
Tё gjitha shpjegimet e pёrmbajtjes sё 52 masave mbёshtetёse pёr fermerёt kanё qёnё pjesё e diskutimeve dhe pёrgjigjeve qё AZHBR nё bashkёpunim me Bashkinё e Tiranёs kanё dhёnё gjatё takimit me fermerё tё zonёs.

Drejtoresha e AZHBR, zj. Frida Krifca dhe Kryetari i Bashkisё sё Tiranёs, z. Erion Veliaj kanё inkurajuar tё gjithё tё interesuarit tё aplikojnё deri nё datёn 28 Mars 2018.
Kёtё vit ç’do aplikim pёr masa direkte me 0 kosto dhe 0 dokumenta.
Tirana ёshtё qarku qё pёrfiton 48 masa mbёshtetёse, nga 52 masat e Skemёs Kombёtare.

Pёr informacion mbi pёrmbajtjen dhe mёnyrёn e aplikimit lexoni Udhёzimin e Pёrbashkёt te MFE dhe MBZHR, anekset pёrberёse tё tij si dhe VKM.