Njoftim mbi listat e fituesve paraprakë të Skemave Kombëtare Mbështetëse/2018

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (AZHBR) ka shpallur listat paraprake të fituesve për Skemat Kombëtare Mbështetëse që prej datës 10 Maj 2018 në faqen e saj zyrtare, për Masat Direkte, financuar nga buxheti i shtetit, programi “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, për vitin 2018… Data e fundit për dorëzimin e dokumentave shtesë është 24 Maj 2018.

NJOFTIM PER SHTYP_AZHBR