AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

 

Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural zhvendoset në adresën: Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr. 56, Tiranë. Për çdo informacion/ kërkesë ndaj AZHBR, ju lutemi na kontaktoni në adresën e re.