AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Në dt. 28 Gusht 2014, u mblodh Komiteti Këshillimor për programet IPARD-Like me pjesmarrjen e Ministrit të Bujqësisë Zhvillimir Rural dhe Administrimit të Ujrave z. Edmond Panariti, drejtoreshën e Agjencisë së Pagesave (AZHBR), znj.Suela Popa, përfaqësues të Ministrisë të Integrimit dhe të Ministrisë të Financave, përfaqësues nga delegacioni i Bashkimit Europian dhe përfaqësues të GIZ- Albania.

Në këtë takim, u raportua për ecurinë e deritanishme të programeve IPARD- Like, sfidat që parashtrohen Shqipërisë për implementimin e tyre në të ardhmen, si dhe akreditimi i strukturave përgjegjëse.