AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Drejtore e Agjencisë së Pagesave Znj. Suela Popa priti në një takim përfaqësuesit e Agjencisë së Pagesave Itali.  Takimi u fokusua ne lidhjen e urave të bashkëpunimit ndër institucional, shkëmbimit të eksperiencave  dhe transferimit të  dijeve.

Në muajin Shtator të këtij viti pritet të realizohet takimi i radhës për nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit.