AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

Më poshtë paraqitet tabela me listën e aplikantëve të shpallur fitues për thirrjen e parë të projektit IPARD-Like 2012-2014.

 

 

Nr

Aplikanti

Vendi Investimit

Masa

Tipi Investimit

Kontributi Kombëtar Lek

Kontributi BE Lek

1

Henrik Mati

Devoll, Korcë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

388,167.00

1,164,501.00

2

Zeqir Sefa

M.Madhe, Shkodër

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

882,118.25

2,646,354.75

3

Hysen  Hoxha

Devoll, Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

270,721.80

812,165.40

4

Mazllem Mati

Devoll, Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

262,275.00

786,825.00

5

Tezbi  Agolli

Devoll, Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

270,721.80

812,165.40

6

Petro Mele

Devoll, Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

355,719.15

1,067,157.45

7

Kosta Zizolli

Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

355,719.15

1,067,157.45

8

Fiqiri  Pengu

Pogradec, Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

400,063.80

1,200,191.39

9

Haxhion Ali

Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

293,281.95

879,845.85

10

Sabri Sollaku

Elbasan

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

780,740.22

2,342,220.66

11

Gjergji Shtylla

Korçë

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

270,721.80

812,165.40

12

Vangjel Kuro

Gjirokastër

1

Sistem i ujitjes me pika për pemtore

186,118.20

558,354.60

13

Frigo Alfa

Tiranë

2

Ambiente ruajtje të ftohtë për fruta perime

3,564,504.34

1 0,693,513.02

14

Vangjel Gixho

Lushnje, Fier

1

Investim  në mekanikë  bujqësore

1,077,513.13

3,232,539.38

15

Gjovalin Popaj

M.Madhe, Shkodër

1

Kombanjë për korrjen e sherebelës

481,327.08

1,443,981.24

 

9,839,712.67

29,519,137.99