AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL 

 Ftesa Pallati Kongreseve