Deklaratë për Shtyp – Skema Kombëtare për Agroturizmin dhe Bujtinat – Masa 44 dhe 45

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nëpërmjet Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka rihapur thirrjen për aplikime të Skemës Kombëtare për masat mbështetëse nr. 44, 45 në sektorin e Agroturizmit dhe Bujtinave. AZHBR fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë në këto dy masa mbështetëse deri më 15 Korrik, 2018 duke dorëzuar dosjet fizike pranë zyrave qëndrore të AZHBR.

Deklaratë për Shtyp Skema Kombëtare për Agroturizëm dhe Bujtina