AZHBR në Samitin e 16+1 vendeve të Evropës Jug-Lindore dhe Kinës

Drejtoresha e AZHBR, pjesë e delegacionit zyrtar Shqiptar, merr pjesë në Samitin e 8-të të vendeve të Europës Qendrore dhe Jugore me Kinën, si dhe në Forumin e 9-të të Biznesit, mbajtur në Dubrovnik më 11-12 Prill.

Ftesë e hapur nga Kryeministri Keqiang për të importuar produkte bujqësore cilësore Shqiptare në Kinë.🇦🇱🇨🇳 Ndërkohë, mund të eksportohen lirisht vaji i ullirit dhe verërat Shqiptare.

Së shpejti arrihet marrëveshja karantinore për eksportin e produkteve Shqiptare shtazore në Kinë.🇨🇳 

Fjalët kyç në samit ishin bashkëveprimi, konvergjenca dhe maksimizimi i vlerës së shtuar në partneritet.