Video

   

 • Grante konkuruese “Masa për Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Pyjeve”, viti 2018, mbështetur financiarisht

nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze

 

 

 • Nis fushata informuese për grantet e pyjeve

 

   

 • AZHBR vlerëson me mirënjohje studentët e UBT

 

   

 • Deklaratë për shtyp – Masa mbështetëse për Agroturizëm dhe Bujtina

 

   

 • Investo në Agroturizëm – Zhvillo fermën tënde