Video

 

  • Thirrja e parë për aplikime, Programi IPARD II – Dt. 30 Nëntor 2018

 

  • Grante konkuruese “Masa për Zhvillimin dhe Mbrojtjen e Pyjeve”, viti 2018, mbështetur financiarisht

nga Banka Botërore dhe Qeveria Suedeze

 

 

  • Nis fushata informuese për grantet e pyjeve

 

  • AZHBR vlerëson me mirënjohje studentët e UBT

 

  • Deklaratë për shtyp – Masa mbështetëse për Agroturizëm dhe Bujtina

 

  • Investo në Agroturizëm – Zhvillo fermën tënde