Programi IPA 2013

IPA 2013, “Rikuperimi i Dëmeve në Bujqësi dhe Kthimit të Kapaciteteve Prodhuese”

NJOFTIM  PËR  APLIKIM NË ZBATIM TË PROJEKTIT “MBULIMI I DËMEVE NË BUJQËSI DHE RUAJTJA E KAPACITETEVE PRODHUESE

Shtojca 1 në kontratën e Grantit  NO 2015/368-353