Agropika Vlorë

     Agropika Vlorë

             Përballë Portit të Vlorës,

             në godinën e Pallatit të Kulturës, Vlorë

     info@azhbr.gov.al