Agropika Shkodër

    Agropika Shkodër

          Drejtoria e AKU-së, Lagjia “Manush Alimani”, Rruga “Lidhja e Prizrenit”, Shkodër

     info@azhbr.gov.al