Agropika Sarandë

    Agropika Sarandë

        Drejtoria e Bujqësisë, Rruga “Studenti”, pranë Fakultetit, Sarandë, Kati i 1

     info@azhbr.gov.al