Agropika Përmet

    Agropika Përmet

          Zyra e Tatimeve Rajonale Gjirokastër, Dega Përmet, Sheshi “Abdyl Frashëri”,

          pranë Bashkisë, Përmet, Kati Përdhes

     info@azhbr.gov.al