Agropika Lushnjë

     Agropika Lushnjë

             Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB),

             në krah të Drejtorisë së Bujqësisë, Lushnjë

      info@azhbr.gov.al