Agropika Librazhd

    Agropika Librazhd

          Drejtoria e Ujësjellës Kanalizime, Kryqëzimi i Cërrikut,

          ish Dega Ushtarake, Librazhd, Kati Përdhes

     info@azhbr.gov.al