Agropika Lezhë

    Agropika Lezhë

          Drejtoria e Bujqësisë, Lagjia “Besëlidhja”, Rruga e Spitalit, Lezhë, Kati i 1

     info@azhbr.gov.al