Agropika Kukës

 Agropika Kukës

Drejtoria e Bujqësisë, Rruga Prizreni, Kati Përdhes

     info@azhbr.gov.al