Agropika Kavajë

    Agropika Kavajë

          Drejtoria e Bujqësisë, Lagjia Nr. 4, Rruga e Mandarinave, Kavajë, Kati i 1

     info@azhbr.gov.al