Agropika Gjirokastër

    Agropika Gjirokastër

          Ambientet e AKU-së, Rruga “Nacionale Gjirokaster-Kakavi”,

            Lagja ”Puntore” Post Bllok, Gjirokastër.

     info@azhbr.gov.al