Agropika Fier

     Agropika Fier

            Në krah të tregut të ri fruta – perime në Fier,

            pranë rreth rrotullimit të QTU

     info@azhbr.gov.al